Översättning och tolkning mellan svenska, italienska och engelska

Konsulttjänster

Verksamheten bedrivs med specialkompetens och lång dokumenterad erfarenhet av språkhantering förenad med punktlighet, diskretion och kreativitet, av Roberto Arnaboldi, tvåspråkig italiensk medborgare bosatt i Sverige sedan 1968.

Arnaboldi är yrkesverksam som meriterad frilansöversättare och tolk mellan språken svenska- italienska- engelska, samt som Italien/Sverige-konsult med inriktning privatpersoner och företag. Tidigare anställd som översättare/tolk på Italiens ambassad i Stockholm 1992 – 2013.

Översättning av texter i samband med affärsuppgörelser och transaktioner, arv samt känsligt underlag vid t.ex. rättslig prövning eller medicinska bedömningar. Vidare översätts publikationer, tidningsartiklar, korrespondens m.m.

Professionella, precisa tolkningar leder både individer och företag närmare varandra. Primärt utförs kontakttolkning, d.v.s. på plats. När detta inte är praktiskt genomförbart, p.g.a. geografiskt avstånd, tidsbrist m.m., tillämpas distanstolkning.

Verksamheten erbjuder även konsultation åt italienska medborgare och företag som önskar etablera sig i Sverige. Vi har bl.a. erfarenhet av mediebevakning, korrespondens och vägledning vad avser ansökningar om uppehållsrätt och uppehållstillstånd.

För ytterligare information, priser och offert, v.g. mejla eller ring.