Översättning, lokaliseringstjänster och tolkning mellan svenska, italienska och engelska

Konsulttjänster

Verksamheten bedrivs med specialkompetens av Roberto Arnaboldi, tvåspråkig professionell tolk och översättare.
Född i Italien av italienska föräldrar och uppvuxen i Sverige.

Tidigare yrkesverksam inom banksektorn och bilindustrin. Anställd (1992 -2013) som översättare/tolk på Italiens ambassad i Stockholm.

Språktjänsterna till och från svenska, italienska och engelska utförs åt företag, förvaltningar, myndigheter och privatpersoner.

Översättning av bl.a. underlag i samband med affärsuppgörelser och transaktioner, arv samt material vid rättslig prövning, migration- och asylärenden, medicinska bedömningar. Vidare översätts hemsidor, böcker, publikationer, artiklar, korrespondens m.m.

För ytterligare information, tillgänglighet och offert, v.g. mejla eller ring.