Översättning och lokalisering

Verksamheten har erfarenhet av att översätta texter inom ett flertal områden, dokument vid affärsuppgörelser och transaktioner, underlag inför rättslig prövning, medicinska bedömningar, matlagning, livsmedel.

När det gäller t.ex. publikationer, böcker, presentationer, hemsidor m.m., anpassas översättningen – s.k. lokalisering – så att den förblir källtexten trogen och samtidigt uppfattas trovärdig av mottagaren.

Översättningar mellan språken svenska – italienska – engelska.

Kärnområden:

Juridik: Avtal, stämningsansökning, förundersökning, domar, bevisning, inlagor, arv, m.m.

Handel – Näringsliv: Förhandlingar, protokoll, korrespondens, evenemang, administrativa dokument, m.m.

Teknik – Miljö: Konstruktion, anläggning, fastighetsregister, inredning, m.m..

Mat och Livsmedel – Kultur – Turism: matrecept, böcker, artiklar, webbsidor, broschyrer m.m.

Hälsa – Sjukvård: Läkarutlåtanden, korrespondens med vårdgivare/kurorter,  m.m.