Översättning

Verksamheten har betydande erfarenhet av att översätta texter inom ett flertal områden, dokument vid affärsuppgörelser och transaktioner, känsligt underlag såsom inför rättslig prövning eller medicinska bedömningar.

När det gäller t.ex. publikationer, presentationer, hemsidor m.m., kan vi i samråd med beställaren anpassa översättningen så att den förblir källtexten trogen och samtidigt uppfattas trovärdig av mottagaren.

Vi översätter mellan språken svenska – italienska – engelska.

Våra kärnområden

Juridik: Avtal, stämningsansökning, förundersökning, domar, bevisning, inlagor, arv, m.m.

Handel – Näringsliv: Förhandlingar, protokoll, korrespondens, administrativa dokument, m.m.

Teknik – Miljö: Konstruktion, anläggning, fastighetsregister, inredning, m.m..

Kultur /klassisk musik – Turism – Mat: Skrifter, artiklar, webbsidor, broschyrer m.m.

Sjukvård – Hälsa: Läkarutlåtanden, korrespondens med vårdgivare/kurorter,  m.m.

Vi hanterar olika slags uppdrag först efter att ha granskat källtexten. Efter uppskattning av faktorer såsom svårighetsgrad och kunskap i det aktuella ämnet, syfte samt önskad leveranstid, träffas överenskommelse om pris och leveransvillkor

Vid intresse kan samarbetsavtal stipuleras

Verksamheten är mån om att väl förvalta dess kapital av yrkeskunskap och kundnöjdhet. Därför värdesätts både dialog och återkoppling från kund och samverkan med sakkunniga inom kärnområden.