Tolkning

Roberto Arnaboldi är en professionell tolk som i första hand utför kontakttolkning (de berörda befinner sig på en och samma plats) åt både privatpersoner och företag. Detta sker med konsekutiv tolkning; simultantolkning enligt viskningsmetoden, vilket i synnerhet uppskattas vid domstolsförhandlingar, affärsmöten m.m.; avistatolkning av texter och dokument.

Distanstolkning utförs via telefon eller videolänk, när tolkning på plats inte kan utföras eller är att föredra p.g.a. avstånd, akuta situationer, sjukdom, begränsningar eller olika slags hinder.

Med gedigen erfarenhet och professionalitet eftersträvas att i alla – i sig unika – tolkningssituationer vinna de berördas förtroende, i syfte att överbrygga inte bara språkliga utan även kulturella skillnader. Resultatet blir en effektiv och precis kommunikation som tillgodoser individens behov och företagens mål.

Stor erfarenhet av publika sammanhang såsom presentationer, intervjuer, evenemang m.m..

Kännetecken: professionalitet, specialkunskap, tillgänglighet, integritet och opartiskhet. Sekretess och tystnadsplikt ingår i uppdraget.

Telefonsamtal åt kund utförs vid exempelvis bokningar eller inhämtning av information i olika slags ärenden.

Verksamheten strävar efter att erbjuda maximal tillgänglighet och flexibilitet. Den har sitt säte på Lidingö, Stockholm, och är verksam i hela Sverige, Italien samt andra länder.

Investeringen i en precis och professionell, tillförlitlig tolkning medför betydande vinning för individen, företaget, rättssäkerheten och samhällsbygget.

Roberto Arnaboldi är en synnerligen uppskattad och meriterad professionell tolk. Han efterfrågas särskilt – både direkt och via tolkförmedlingar runt om i landet – att tolka vid förhandlingar, kund- och delegationsbesök, rättstolkning, sjukhustolkning, tolkning på skolor m.m. Han anlitas i betydande omfattning för tolkning mellan svenska och italienska, av exempelvis: universitetssjukhus och vårdcentraler; socialkontor; arbetsförmedlingar; polismyndighet; advokatbyråer; tingsrätt (civilmål, brottmål) och förvaltningsrätt; frivården; Migrationsverket; skolväsende (kartläggning och inledande bedömning av utländska elever, familjesamtal, skolhälsa).

Det förtroende som verksamheten åtnjuter hos privatpersoner, företag och myndigheter förvaltas genom ständig uppdatering och förkovring i kärnområdena: juridik, kultur, vård, skola, bygg och anläggning, turism och kultur. Samverkan sker därför även med sakkunniga inom nämnda områden.

Verksamheten värdesätter klientens återkoppling och välkomnar kvalitativ kontinuitet.