Tolkning

Roberto Arnaboldi är en professionell tolk och översättare som anlitas för kontakttolkning (tolkning på plats) samt tolkning på distans av företag, privatpersoner, myndigheter och förvaltningar.

Verksamheten erbjuder tillförlitlighet, tillgänglighet samt geografisk flexibilitet. Den har sitt säte på Lidingö (Stockholm) och verkar i Sverige, Italien samt även i andra länder.

Roberto Arnaboldi är en uppskattad professionell tolk och översättare som efterfrågas – direkt samt via tolkförmedlingar – av advokatfirmor, rättsväsendet (domstol, polis), hälso- och sjukvården, näringslivet, skolväsendet, socialtjänsten, myndigheter och privatpersoner.

Erfarenhet av publika sammanhang såsom presentationer, intervjuer, event m.m..

Kärnområde: juridik, hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, bygg och anläggning, livsmedel, turism och kultur.